LAA TURVA
rahaa piirroskuva.

Selvää rahallista säästöä

Kun esimerkiksi sisäisiä auditointeja tai työkalujen hankintaa ei tehdä laatuun, tietoturvaan ja muihin järjestelmiin erikseen, mallilla saadaan paljon kustannushyötyjä.

kynä piirtää viivaa piirroskuva.

Järkevää tiedonhallintaa

Laaturvaan liittyvä dokumentaatio löytyy samasta paikasta, selkeästi ja yksinkertaisesti. Yhtenäistäminen vähentää myös toiston tarvetta yleisissä mm.  riskienhallintaan, jatkuvaan kehittämiseen ja mittaamiseen liittyvissä asioissa.
kalenteri piirroskuva.

Ajansäästöä henkilöstölle

Laaturva-ajattelu parantaa henkilöstötyytyväisyyttä. Vaikka laatupalaverit, tietoturvakoulutukset ja auditoinnin kohteena oleminen ovatkin tärkeitä tehtäviä, voi henkilöstö kuormittua turhaan, jos laatuun ja tietoturvaan liittyviä aiheita käsitellään aina erikseen.
vuorenhuiput piirroskuva.

Menestyksen avaimet

Yksilöllisyyden huomioiminen auttaa vähentämään muutosvastarintaa ja riskejä jo olemassa olevien parhaiden käytäntöjen vahingoittamisesta.

Joku väliotsikko

Laaturva tarkoittaa organisaation laatuasioiden sekä tieto- ja kyberturvan miettimistä yhtenä kokonaisuutena. Tarvittaessa kokonaisuuteen voidaan yhdistää myös muuta turvallisuutta, ympäristöasioita ja vastuullisuutta (=laaturvastuu). Mikä vain on kulloinkin liiketoiminnan kannalta olennaisinta.

Jokainen organisaatio on yksilöllinen ja organisaatiosta voi löytyä jo valmiina parempia “parhaita käytäntöjä”, kuin mitä standardit edellyttävät. Standardit ja muut ohjeet toimivat viitteellisinä oppaina laaturvan suunnittelussa, mutta tärkeintä on tunnistaa kunkin toimialan ja liiketoiminnan aito tarve.

Yksilöllinen palvelu tarkoittaa sitä, että emme tule valmiiden konseptien tai järjestelmien kera. Emme myöskään kerro jargonia puhuen, mitä toimenpiteitä teiltä vaaditaan. Suunnittelemme yhdessä toiminnan jatkuvuuden ja organisaation hyvinvoinnin kannalta teille parhaan ratkaisun. Se voi tarkoittaa uutta järjestelmähankintaa vaikka kilpailijaltamme, mutta se voi myös tarkoittaa sitä, että hyödynnämme jo teidän nykyisiä, olemassa olevia järjestelmiä uudella tavalla.

Ota yhteyttä