Palvelumme

Toimintajärjestelmät

Autamme ymmärtämään eri standardien vaatimuksia ja rakentamaan sertifioitavan järjestelmän.


Tekniset ratkaisut

Rakennamme tai autamme rakentamaan arkea järkevöittäviä ratkaisuja, joiden avulla tietoturvaa ja laatua saadaan jatkuvasti kehitettyä.

Konsultointi

Tarjoamme kymmenien vuosien kokemustamme laaturvan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi.


Koulutus

Innostamme ja inspiroimme laaturvaan. Muokkaamme vaikeat asiat helpommin ymmärrettäviksi, oli kyse sitten järjestelmistä tai prosesseista.

Meiltä saatte konsultointia, koulutusta sekä kaikenlaiset ratkaisut laadun ja tietoturvan hallintaan. Yhdistämme laatua ja tieto-/kyberturvaa omaksi kokonaisuudekseen eli laaturvaksi. Se tarkoitaa muun muassa sitä, että huomioimme liiketoiminnan mahdollistajat ja riskit kokonaiskuvaa ajatellen. Palvelujamme saa silti toki myös kohdistettuna, esimerkiksi pelkästään tekniseen kyberturvakoulutukseen tai Lean-mallin käyttöönottoon.

Tavoitteemme on tehdä laatuasioista innostavia ja tietoturvasta mielenkiintoista. Autamme standardien tulkkaamisessa ja vaikeiden teknisten asioiden yksinkertaistamisessa, jotta niiden ymmärtäminen ja sitä kautta sitoutuminen lisääntyy. Uskomme, että näin organisaatioissa päästään helpommin aidosti kestäviin lopputuloksiin.

Onko mielessänne toimintanne sertifiointi? Autamme rakentamaan ISO-standardien mukaisia järjestelmiä laidasta laitaan. Saatte meiltä pitkän kokemuksen lisäksi järjestelmäriippumatonta palvelua, sillä emme rakenna toimintajärjestelmänne hallintaa kiinni mihinkään omaan ohjelmistoomme. Autamme löytämään juuri teidän liiketoiminnallenne sopivimmat ratkaisut ja työkalut.

Ota yhteyttä