Tehdessään oppii parhaiten (eli HITHAn työssäoppijan muistelmat)

Minun elämässäni sanoilla hyville ihmisille tapahtuu hyviä asioita on ollut kauan erityinen merkitys. Ne sanat on sanottu minulle sellaisissa elämän käännekohdissa, jotka ovat myöhemmin osoittautuneet ratkaiseviksi sen suhteen millaiseksi olen kasvanut ja kehittynyt. 

En ihan heti Piituun tutustuessani tiennyt, että HITHAn nimi juontuu juuri noista sanoista.  Täytyy myöntää, että hymyilytti, kun asia selvisi. Tapasimmehan vaiheessa, jossa olin jälleen kerran heittäytymässä uusien asioiden pariin, uudelle uralle digimarkkinoinnin pariin. 

HITHAn, eli Piitun ja Jirin arvomaailmassa inhimillisyys ja aito auttamisen halu yhdistyvät timanttiseen ammattitaitoon ja laaja-alaiseen osaamiseen laadun, tieto- ja kyberturvan ja tietojärjestelmien suojaamisen aloilla. Tätä osaamista ja esiintymistaitoa havainnollistavat tuoreet videot kuvasimme ja editoimme nyt kesäkuussa.  

Minä toin HITHAan muutaman kuukauden ajaksi tuulahduksen digimarkkinointi-, sisällöntuotanto- ja tuotekehityspohdintaa, joilla pöyhäisin jo tehtyjä materiaaleja kotisivuista Google-mainoksiin, kirjaten ideoita niitä, sekä tulevaa sosiaalisen median toimintaa varten.  Suosittelenkin liittymään uutiskirjeen tilaajaksi ja seuraamaan HITHAn blogia ja some-kanavia! 

Kolmen antoisan kuukauden ajan olen siis saanut sparrailla Piitun kanssa digitaaliseen markkinointiin liittyviä strategioita, ideoita, työkalujen valintaa ja erilaisiin kanaviin liittyviä ominaispiirteitä. Kerta toisensa jälkeen olen saanut todeta, että HITHAn maailmassa osataan olla joustavia, uteliaita, omaksumiskykyisiä ja oppimishaluisia, vaikka sinänsä onnelliset kiireet asiakastöiden parissa hidastivat edistymistämme digipuolella jonkin verran.   

Piitun taiteellinen lahjakkuus on bonus, jota hän toivottavasti pääsee esittelemään maailmalle myöskin. Hänhän on jopa oivallinen logosuunnittelija! HITHAssa ei toden totta olla yksiulotteisia eikä huumorintajuttomia. Perheyrityksessä kissatkin on valjastettu PR-toimintaan. 

HITHAn Laaturvan kunnianhimoisena tavoitteena on yhdistää laatu- ja turvallisuusasiat niin, että ne tukevat henkilöstön hyvinvointia paljon laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin kuin mihin perinteiset menetelmät pystyvät. Minulle Laaturva pitää sisällään myös sujuvan kommunikaation, osapuolten välisen luottamuksen ja toinen toisestaan huolen pitämisen, sillä koin näiden toimivuuden omakohtaisesti. 

Sain HITHAssa ollessani mm. hyvää oppia salasanoista (voit lukea aiheesta Piitun blogikirjoituksen täältä) ja siitä, miten ISO-standardit ja niiden rooli organisaatiossa ymmärretään monesti liian etäisenä ja vaikeana, vaikka pohjimmiltaan standardien tehtävä on helpottaa ja tehostaa työtä. Piitu osaa esittää asiansa todella ymmärrettävästi ja innostavasti. 

Kaikkia digimarkkinoinnin ideoita emme ehtineet yhteisen aikamme puitteissa toteuttaa, mutta hyvään alkuun saimme montakin asiaa. Minulle tämä ajanjakso on ollut inspiroiva ja täynnä uuden oppimista. Olen Piitulle ja Jirille kiitollinen tästä mahdollisuudesta ja toivon HITHAlle parasta onnea ja menestystä jatkossa, sillä hyville ihmisille todellakin tapahtuu hyviä asioita! 

Vastaa